LIÊN HỆ

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ THAM QUAN NHÀ MẪU

PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN

Địa chỉ: Số 37, đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TPHCM

Điện thoại: 0909 267 829

Email: thaotdp@phuckhang.vn